VESTI
6th September, 2015

U skladu sa promenama koje su nastupile kod realne Agencije za privredne registre i mi smo promenili deo postupka registracje osnivanja novih VP u delu koji se odnosi na visinu i broj naknada koje je potrebno uplatiti.

Novi postupak registracije osnivanja kao i svu neophodnu dokumentaciju možete pronaći na našem sajtu u delu Službe SC-Agencija za privredne registre-Registracija osnivanja novih VP.

Želimo vam uspešnu novu školsku godinu!

Upisano u: vesti

Sajmovi VP, vesti

VI Sajam virtuelnih preduzeća u Senti održaće se 8-10.maja 2015.
Sve detalje u vezi prijavljivanja i učestvovanja na ovom sajmu, možete pogledati na zvaničnom sajtu organizatora: https://sites.google.com/site/6sajam/home

2 April 2015

Spiskovi VP, vesti

Spisak VP koja su završila proces registracije zaključno sa 27.3.2015, možete preuzeti ovde.

2 April 2015

KONTAKT

servisni.centar.sopot@gmail.com

tel 011 8251 230

Baza virtualnih preduzeća

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda