VESTI
6th December, 2019

Trenutno imamo 310 virtuelnih preduzeća!

Najnoviji spisak možete preuzeti ovde.

Upisano u: Spiskovi VP, vesti

Spiskovi VP, vesti

Preuzmite ovde novi spisak VP.

12 November 2019

Spiskovi VP, vesti

Na septembarskom spisku nalazi se 139 virtuelnih preduzeća!
Spisak možete preuzeti ovde.

10 October 2019

KONTAKT

servisni.centar.sopot@gmail.com

tel 011 8251 230

Baza virtualnih preduzeća

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda