VESTI
10th January, 2018

Spisak VP dopunjen je virtuelnim preduzećima koja su u decembru dovršila postupak registracije.
Spisak možete preuzeti ovde.

Upisano u: Spiskovi VP, vesti

Spiskovi VP, vesti

Zaključno sa 10.novembrom, broj registrovanih virtuelnih preduzeća je 292!
Spisak možete preuzeti ovde.

13 November 2017

Spiskovi VP

Evo prvog spiska VP za ovu školsku godinu!
Već imamo 153 virtuelna preduzeća koja su prijavila da nastavljaju poslovanje i u ovoj školskoj godini.
Spisak možete preuzeti ovde.

29 September 2017

KONTAKT

servisni.centar.sopot@gmail.com

tel 011 8251 230

Baza virtualnih preduzeća

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda