VESTI
10th January, 2019

Najnoviji spisak virtuelnih preduzeća možete preuzeti ovde.

Upisano u: Spiskovi VP, vesti

Spiskovi VP, vesti

Najnoviji spisak vrtuelnh preduzeća možete preuzeti ovde.

6 December 2018

vesti

Pošto u novom nastavnom planu i programu predmeta Obuka u virtuelnom osiguravajućem društvu više ne postoji osnivanje VOD-a, Servisni centar i Centralna virtuelna banka su promenili proceduru uključivanja VOD u Nacionalnu mrežu virtuelnih preduzeća Srbije.

Novu proceduru uključivanja VOD možete pronaći u delu: Službe SC > Agencija za privredne registre > Uključivanje VOD u Nacionalnu mrežu ili direktno putem linka ka stranici (kliknuti ovde).

20 November 2018

KONTAKT

servisni.centar.sopot@gmail.com

tel 011 8251 230

Baza virtualnih preduzeća

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda