VESTI
14th June, 2018

Izveštaj Ekonomske škole iz Užica koja je učestvovala na sajmu VP u Plovdivu možete preuzeti ovde.

Upisano u: Sajmovi VP

Spiskovi VP, vesti

Februarski spisak VP možete preuzeti ovde.

8 March 2018

Spiskovi VP, vesti

Spisak VP dopunjen je virtuelnim preduzećima koja su u decembru dovršila postupak registracije.
Spisak možete preuzeti ovde.

10 January 2018

KONTAKT

servisni.centar.sopot@gmail.com

tel 011 8251 230

Baza virtualnih preduzeća

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda