VESTI
29th December, 2016

Spisak VP koja su završila postupak registracije zaključno sa 22.12.2016. možete preuzeti ovde.

Upisano u: Spiskovi VP, vesti

Spiskovi VP, vesti

Spisak VP koja su završila postupak registracije zaključno sa 21.11.2016. možete preuzeti ovde.

1 December 2016

vesti

Centralna virtuelna banka Čačak omogućava svojim klijentima da otvore račun u medjunarodnom bankarskom softveru i da se na taj način povežu sa virtuelnim preduzećima širom sveta.

Ukoliko želite da otvorite račun u medjunarodnom bankarskom softveru popunite formular koji možete preuzeti ovde. Nakon otvaranja računa dobićete na e mail adresu preduzeća pristupne podatke i uputstvo za upotrebu softvera.

Naša preporuka je da za sva plaćanja u zemlji i za sva plaćanja i naplate od strane fiktivnih preduzeća i dalje  koristite postojeći program Centralne virtuelne banke, a novi program da koristite za medjunarodno poslovanje sa virtuelnim preduzećima širom sveta.

12 November 2016

KONTAKT

servisni.centar.sopot@gmail.com

tel 011 8251 230

Baza virtualnih preduzeća

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda