VESTI
5th November, 2015

Spisak VP koja su završila postupak registracije do 04.11.2015. možete preuzeti ovde.

Upisano u: Spiskovi VP, vesti

Spiskovi VP, vesti

Evo i prvog spiska virtuelnih preduzeća u ovoj školskoj godini.
Spisak VP koja su završila postupak registracije zaključno sa 14.10.2015. možete preuzeti ovde.

16 October 2015

vesti

U skladu sa promenama koje su nastupile kod realne Agencije za privredne registre i mi smo promenili deo postupka registracje osnivanja novih VP u delu koji se odnosi na visinu i broj naknada koje je potrebno uplatiti.

Novi postupak registracije osnivanja kao i svu neophodnu dokumentaciju možete pronaći na našem sajtu u delu Službe SC-Agencija za privredne registre-Registracija osnivanja novih VP.

Želimo vam uspešnu novu školsku godinu!

6 September 2015

KONTAKT

servisni.centar.sopot@gmail.com

tel 011 8251 230

Baza virtualnih preduzeća

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda