Obaveštenje za virtuelna osiguravajuća društva

20th November, 2018

Pošto u novom nastavnom planu i programu predmeta Obuka u virtuelnom osiguravajućem društvu više ne postoji osnivanje VOD-a, Servisni centar i Centralna virtuelna banka su promenili proceduru uključivanja VOD u Nacionalnu mrežu virtuelnih preduzeća Srbije.

Novu proceduru uključivanja VOD možete pronaći u delu: Službe SC > Agencija za privredne registre > Uključivanje VOD u Nacionalnu mrežu ili direktno putem linka ka stranici (kliknuti ovde).

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: vesti kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda