Službe SC

Jedan od najvažnijih zadataka Servisnog centra je simuliranje rada državnih službi .

Trenutno se simulira rad sledećih službi:

  • Agencija za privredne registre
  • Poreska uprava
  • Zavod za statistiku
  • Privredni sud

Uskoro će biti u funkciji:

  • Socijalno, zdravstveno i penzijsko osiguranje
  • Komunalne delatnosti
  • Nacionalna služba za zapošljavanje
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda