VESTI
9th November, 2022

Najnoviji spisak virtuelnih preduzeća možete preuzeti ovde.

Upisano u: Spiskovi VP, vesti

Spiskovi VP

Najnoviji spisak VP možete preuzeti ovde.

20 October 2022

Spiskovi VP

Do 15.septembra, 156 virtuelnih preduzeća je prijavilo da nastavlja poslovanje u ovoj školskoj godini.
Njihov spisak možete preuzeti ovde.

 

19 September 2022
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda