ВЕСТИ
26th February, 2024

,,ЕМЕ“ ДОО РУМА

ТРГОВИНА НА МАЛО ПОДСРЕДСТВОМ   ПОШТЕ И ИНТЕРНЕТА

Датум:22.02.2024.

Патизанска ББ, 22400 Рума

PIB: 100116028

MB: 02324028

E-mail: eme.ruma022@gmail.com

Tel: 022/489-739

 

На основу члана 4 Правилника о раду Привредног Друштва за трговину на мало представом поште и интернета ЕМЕ Д.О.О.  Рума, дана 22.02.2024. расписује

 

О Г Л А С

О ПОПУНИ СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

 

Радно место  трговац за онлајн продају:

  • на одређено време
  • са пуним радним временом
  • са 1 извршиоцем

Осим општих услова утврђених законом , кандидат мора да испуњава следеће услове утврђене нормативним  актом:

 

  1. Поседовање средње стручне спрема (IV степен) образовни профил економски техничар
  2. Познавања рада на рачунару (Word, Excel, PowerPoint)
  3. Знање енглеског језика

Уз пријаву за посао доставивити  потребну документацију:

  1. CV,
  2. Лекарско уверење,
  3. Копију дипломе о завршеној средној школи
  4. Друге доказе о испуњености посебних услова

Рок за подношење пријаве за неопходном документацијом је 8 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремено предате и нетпотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријаве са адресом и са потребном документацијом доставити на адресу:

 

,,ЕМЕ“ ДОО РУМА

Партизанска бб и

На имејл адресу: eme.ruma022@gmail.com

Контакт телефон: 022/489-739

Уписано у: Разно

Вести, Спискoви ВП

Списак виртуелних предузећа која су завршила процес регистрације до 31.01.2024. године можете преузети овде

Вести, Спискoви ВП

Spisak VP koja su završila postupak registracije do 1.decembra možete preuzeti ovde.

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda