VESTI
11th May, 2021

Najnoviji spisak VP preuzmite ovde.

Upisano u: Spiskovi VP, vesti

Spiskovi VP, vesti

Najnoviji spisak VP možete preuzeti ovde.

1 April 2021

Spiskovi VP, vesti

Evo i martovskog spiska virtuelnih preduzeća.
Na njemu se nalaze sva VP koja su završila postupak registracije zaključno sa 12.03.2021.
Spisak možete preuzeti ovde.

16 March 2021
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda