ВЕСТИ
6th November, 2023

Први списак виртуелних предузећа за ову школску годину можете видети oвде.

Уписано у: Спискви ВП

Вести

.
Poštovani korisnici usluga Servisnog centra Srbije i Centralne virtuelne banke,

Оbaveštavamo vas da Centralna virtuelna banka i Servisni centar Srbije nastavlјaju sa radom i u školskoj 2023/2024. godini.

Novim planom i programom nastave i učenja za nastavni predmet Finansijsko-računovodstvena obuka u okviru obrazovnog profila Finansijsko-računovodstveni tehničar predviđeno je da se osnivaju privredna društva za pružanje knjigovodstvenih usluga (van sistema pdv-a). Preporuka je da se koriste usluge Servisnog centra i Centralne virtuelne banke u procesu registracije i otvaranja tekućeg računa.

Procedura registracije se nije menjala i dostupna je na sajtu Servisnog centra (http://www.servisnicentar.org/?page_id=179).

Takođe, obaveštavamo virtuelna preduzeća koja su poslovala u našem sistemu prethodne školske godine, da su svi tekući računi blokirani i da je potrebno izvršiti deblokadu istih ukoliko virtuelno preduzeće nastavlјa sa radom naredne školske godine.

Formular za deblokadu možete preuzeti ovde.

Вести, Сајмови ВП

IX  Međunarodni sajam virtuelnih preduzeća održan je 26-28.aprila 2023. u Pirotu.
Domaćin Sajma bila je Ekonomska škola Pirot.
Na Sajmu je učestvovalo 23 virtuelna preduzeća (22 iz Srbije i jedno VP iz Bugarske).
U toku sajma održan je okrugli sto za nastavnike, sa temom “Budućnost Sajma VP”. Zapisnik sa okruglog stola za nastavnike možete preuzeti ovde
Detaljni izveštaj domaćina o održanom sajmu možete preuzeti ovde.

Neke od fotografija sa Sajma možete pogledati u našoj galeriji.

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda