ВПД „KMI“ ДОО ИВАЊИЦА– ОГЛАС

November 1st, 2021

ПД KMI доо

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ОПРЕМОМ

Миће Матовића бр.1

32250 Ивањица

E-mail:kmivanjica@gmail.com

Датум: 31.10.2021.

 

На …

Pročitajte više...

Filled Under: Uncategorized, Virtuelni poslovi

ВПД „ЗЛАТНО БУРЕНЦЕ“ ДОО БРУС– ОГЛАС

October 29th, 2021

На основу члана 24.-27.  Закона о раду (Службени гласник РС , 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014) и на основу члана 9. Посебног колективног уговора за …

Pročitajte više...

Filled Under: Uncategorized, Virtuelni poslovi

ВПД „СВЕТ ПИЋА“ ДОО СОПОТ – ОГЛАС

October 12th, 2021

СВЕТ ПИЋА ДОО

ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ПИЋИМА

Деловодни број: 11/2021

Датум: 13.10.2021.

Кнеза Милоша 12

С о п о т

 

На …

Pročitajte više...

Filled Under: Uncategorized, Virtuelni poslovi

ВПД „CHOCO BOOM” ДОО ЛОЗНИЦА – ОГЛАС

October 6th, 2021

OGLAS ZA PRIJEM MAGACIONERA

CHOCO BOOM DOO LOZNICA

TRG JOVANA CVIJICA 4

 Opis …

Pročitajte više...

Filled Under: Uncategorized, Virtuelni poslovi
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda