Извештај са X Међународног сајма виртуелних предузећа – Пирот 2024

May 27th, 2024

 

X међународни Сајам виртуeлних предузећа одржан је у Пироту од 08. …

Pročitajte više...

Filled Under: Разно

ВПД „KMI“ ДОО ИВАЊИЦА– ОГЛАС

November 1st, 2021

ПД KMI доо

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ОПРЕМОМ

Миће Матовића бр.1

32250 Ивањица

E-mail:kmivanjica@gmail.com

Датум: 31.10.2021.

 

На …

Pročitajte više...

Filled Under: Виртуелни послови, Разно

ВПД „ЗЛАТНО БУРЕНЦЕ“ ДОО БРУС– ОГЛАС

October 29th, 2021

На основу члана 24.-27.  Закона о раду (Службени гласник РС , 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014) и на основу члана 9. Посебног колективног уговора за …

Pročitajte više...

Filled Under: Виртуелни послови, Разно

ВПД „СВЕТ ПИЋА“ ДОО СОПОТ – ОГЛАС

October 12th, 2021

СВЕТ ПИЋА ДОО

ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ПИЋИМА

Деловодни број: 11/2021

Датум: 13.10.2021.

Кнеза Милоша 12

С о п о т

 

На …

Pročitajte više...

Filled Under: Виртуелни послови, Разно

ВПД „CHOCO BOOM” ДОО ЛОЗНИЦА – ОГЛАС

October 6th, 2021

OGLAS ZA PRIJEM MAGACIONERA

CHOCO BOOM DOO LOZNICA

TRG JOVANA CVIJICA 4

 Opis …

Pročitajte više...

Filled Under: Виртуелни послови, Разно
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda