ВПД „АТЛЕТИКДОО“ ДОО КРУШЕВАЦ– ОГЛАС

November 16th, 2021

ПД „АТЛЕТИКДОО“ Д.О.О

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ОБУЋОМ И ОДЕЋОМ

Чеховљева 1

37000 Крушевац

Датум: 15.11.2021.

На основу члана бр. …

Pročitajte više...

Filled Under: Virtuelni poslovi

ВПД „KMI“ ДОО ИВАЊИЦА– ОГЛАС

November 1st, 2021

ПД KMI доо

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ОПРЕМОМ

Миће Матовића бр.1

32250 Ивањица

E-mail:kmivanjica@gmail.com

Датум: 31.10.2021.

 

На …

Pročitajte više...

Filled Under: Uncategorized, Virtuelni poslovi

ВПД „ЗЛАТНО БУРЕНЦЕ“ ДОО БРУС– ОГЛАС

October 29th, 2021

На основу члана 24.-27.  Закона о раду (Службени гласник РС , 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014) и на основу члана 9. Посебног колективног уговора за …

Pročitajte više...

Filled Under: Uncategorized, Virtuelni poslovi

ВПД „СПОРТСКИ СВЕТ ПОЖЕГА“ ДОО – ОГЛАС

October 21st, 2021

ВПД „СПОРТСКИ СВЕТ ПОЖЕГА“ ДОО

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ОДЕЋОМ И ОБУЋОМ

Деловодни број: 14/2021

Датум: 21.10.2021.

Ул. Вука Караџића …

Pročitajte više...

Filled Under: Virtuelni poslovi

ВПД „СВЕТ ПИЋА“ ДОО СОПОТ – ОГЛАС

October 12th, 2021

СВЕТ ПИЋА ДОО

ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ПИЋИМА

Деловодни број: 11/2021

Датум: 13.10.2021.

Кнеза Милоша 12

С о п о т

 

На …

Pročitajte više...

Filled Under: Uncategorized, Virtuelni poslovi

ВПД „TINKY DRINKY“ ДОО СОПОТ – ОГЛАС

October 12th, 2021

TINKY DRINKY ДОО

ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ПИЋИМА

Деловодни број: 11/2021

Датум: 13.10.2021.

Кнеза Милоша 12

С о п о т

 

На …

Pročitajte više...

Filled Under: Virtuelni poslovi

ВПД „CHOCO BOOM” ДОО ЛОЗНИЦА – ОГЛАС

October 6th, 2021

OGLAS ZA PRIJEM MAGACIONERA

CHOCO BOOM DOO LOZNICA

TRG JOVANA CVIJICA 4

 Opis …

Pročitajte više...

Filled Under: Uncategorized, Virtuelni poslovi

ВПД „SUSHI DUSHI” ДОО ВАРВАРИН – ОГЛАС

December 3rd, 2020

„SUSHI DUSHI“ Д.O.O.

СВЕТОГ САВЕ 6,

37260 ВАРВАРИН,

Е-mail: sushi.dushi2020@gmail.com

Датум: 3.12.2020.

На основу члана  24-26 Закона о раду („ Службени …

Pročitajte više...

Filled Under: Virtuelni poslovi

ВПД „БОЉИ УКУС” ДОО ВАРВАРИН – ОГЛАС

December 3rd, 2020

ВПД „БОЉИ УКУС“ ДОО ВАРВАРИН

Дел.бр. 4/2020

Датум: 03.12.2020.

Светог Саве бр.6

Варварин

 

На основу члана 36  Правилника …

Pročitajte više...

Filled Under: Virtuelni poslovi

ВПД „VENEM” ДОО КОСЈЕРИЋ – ОГЛАС

November 18th, 2020

ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ПИЋИМА

Дел.бр. 3/2020

Датум: 11.11.2020.

Краља Петра 8

Косјерић

 

На основу члана 36  Правилника …

Pročitajte više...

Filled Under: Virtuelni poslovi
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda