Veliki uspeh učenika Ekonomske škole iz Užica

18th June, 2019

Izveštaj Ekonomske škole iz Užica o učešću na Međunarodnom sajmu virtuelnih preduzeća u Plovdivu

Na međunarodnom sajmu virtuelnih preduzeća u Plovdivu (Bugarska), održanom od 17.04. do 19.04.2019. godine, đaci Ekonomske škole iz Užica tri puta su se peli na pobedničko postolje i po broju osvojenih nagrada bili jedni od najuspešnijih  učesnika  koji su se pojavili na ovom takmičenju.

Njihovo virtuelno preduzeće “Biofoodies”,  koje se bavi prodajom organske hrane u biorazgradivoj ambalaži,  demonstriralo je savremene veštine poslovanja, oličene u primeni znanja iz ekonomskih predmeta, poznavanju engleskog jezika i  računarstva i informatike.

Specijalna nagrada za visok profesionalizam i kompleksno predstavljanje

Sajam je 22. put organizovan pod pokroviteljstvom evropske asocijacije za obrazovanje ‘EUROPEN-PEN’ i bugarskog Ministarstva prosvete. Na sajmu se simulira   poslovanje  sa drugim virtuelnim preduzećima i sa fizičkim licima. Akcenat se stavlja na  poslovni imidž, poslovnu komunikaciju, uređenje štanda, izradu reklamnog materijala i izradu i popunjavanje sajamske dokumentacije. Na sajmu je učestvovalo je 118  virtuelnih preduzeća iz Bugarske, Litvanije, Moldavije, Rumunije, Albanije, Francuske i Srbije.

“U školi se kao metod nastave primenjuje rad u virtuelnim preduzećima u kojima se simulira rad u pravih preduzeća. Na ovaj način učenici se veoma brzo uključuju u realne privredne tokove. Svoje poslovanje virtuelna preduzeća prikazuju na sajmovima takmičarskog tipa koji se  organizuju  na nacionalnom i međunarodnom  nivou. Mi smo osvojili specijalnu nagradu za visok profesionalizam i kompletno poslovanje.  Ta kategorija obuhvata vizuelni izgled štanda, izgled kataloga, reklamnog materijala, saradnju sa kupcima, vođenje dokumentacije. Nagradu nam je uručio direktor sajma u Plovdivu. “, ukazuje profesorka Ljiljana Maksimović Rubežanović.

Drugo mesto užičkim ekonomcima i njihovom virtuelnom preduzeću “Biofoodies” pripalo je za prezentaciju firme na engleskom jeziku.

“Posle prvog kruga u drugi se, od 118 škola iz sedam država, plasiralo 10. Mi smo bili među finalistima. Trebalo predstaviti kompletnu slilku preduzeća, a žiri je bio sačinjen od profesora i privrednika”, pojašnjava Marija Milićević, “Naš nastup je bio dobro osmišljen i  siguran, čeme se izdvojio od ostalih i pobrao sve pohvale žirija i publike.”

II mesto za prezentaciju na engleskom jeziku

Još jedna nagrada sa sajma virtuelnih preduzeća u Plovdivu stigla je u Užice. Donela ju je Teodora Majkić, kao član mešovite međunarodne ekipe, koja je osvojila drugo mesto u kategoriji “poslovni izazov”.

“Ovo takmičenje je trajalo šest sati i zamišljeno je tako da treba rešiti  tri zadatka koja stoje pred realnim  preduzećem. U ovom slučaju je to bilo preduzeće koje se bavi informacionim tehnologijama a mi smo imali smo zadatak da  napravimo prezentaciju o istoriji preduzeća, osmislimo marketinšku strategiju za plasiranje proizvoda i  da na engleskom jeziku, u vidu  intervjua sa žirijem, obrazložimo svoje stavove i ideje”, objasnila je Teodora Majkić

II nagrada Teodora Majkić, poslovni izazov

“ Uspeh iz Plovdiva došao kao plod praćenja savremenih trendova u obrazovanju, što porazumeva aktivnu nastavu i podsticanje učenika na razvijanje kreativnosti i krtičkog mišljenja. Ovakva takmičenja su takođe veoma važna  za  školu, predstavljaju  dobar povod da se naši učenici medijski predstave i tako budu pozitivan primer generacijama koje dolaze.  ” kaže  Mirjana Marjanović, jedan od profesora mentora ove sjajne ekipe.

Pobedničku ekipu  činile su : Jоvana Đurоvić,  Marina Аjdačić,  Zоrica Čakarеvić,  Marica Janjić,  Аna Starčеvić,  Iva Кnеžеvić, Tеоdоra Majkić,  Аna Mijatоvić,  Кsеnija Коjić,  Marija Milićеvić i Ivоna Đuričić,   a predvodile su  ih profesorke Mirjana Marjanović, Ljiljana Maksimović Rubežanović i Dragana Milošević

“Učešće na Internacionalnim sajmovima nije samo prilika za takmičenje I pokazivanje naučenog, već ima mnogo veći značaj. Otvara mogućnosti saradnje sa školama koje su članice EUROPENPEN-a ali i mogućnost da se kroz projekte koje on realizuje unapredi nastava”, rekla je direktorka Milica Prljević.

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Сајмови ВП kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda