ВПД „KMI“ ДОО ИВАЊИЦА– ОГЛАС

1st November, 2021

ПД KMI доо

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ОПРЕМОМ

Миће Матовића бр.1

32250 Ивањица

E-mail:kmivanjica@gmail.com

Датум: 31.10.2021.

 

На основу члана 24.-26. Закона о раду (Службени гласник РС, бр. 25/2018)

KMI расписује

ОГЛАС

О попуни слободних радних места

1) Радно место: референт набавне службе

 • На неодређено време
 • Са пуним радним временом
 • Четири (4) извршиоца

2) Радно место: референт продајне службе

 • На неодређено време
 • Са пуним радним временом
 • Tри (3) извршиоца

3) Радно место: референт финансијско рачуноводствене службе

 • На неодређено време
 • Са пуним радним временом
 • Четири (4) извршиоца

4) Радно место: референт службе општих послова

 • На неодређено време
 • Са пуним радним временом
 • Четири (4) извршиоца

Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове утврђене нормативним актом:

 • Средња стручна спрема (4. степен), смер економски техничар
 • Познавање рада на рачунару (Word, Excel, Internet)
 • Познавање енглеског језика

Уз пријаву за посао доставити и потребну документацију:

 • CV
 • Сертификат о познавању рада на рачунару
 • Сертификат о познавању енглеског језика

Пријаве доставити на адресу Миће Матовића бр.1 Ивањица или на имејл привредног друштва:kmivanjica@gmail.com

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Uncategorized, Virtuelni poslovi kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda