Virtuelni poslovi ВПД „EKOMIX“ ДОО КРУШЕВАЦ– ОГЛАС

3rd November, 2022

ПД  ,,EKOMIX“ д. о. о.

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО БЕЗАЛКОХОЛНИМ ПИЋИМА И

ОРГАНСКИМ НАПИЦИМА

Чеховљева 1

37000 Крушевац

Датум: 31. 10. 2022. године

5/2022

 

На основу чланова 24, 39и 40  Закона о раду (,,Службени гласник РС“. број  ) и члана Појединачног колективног уговора привредног друштва за трговину на велико безалкохолним пићима и органским напицима ,,EKOMIX“ д. о. о. Крушевац, 31. 10. 2022. године расписује

ОГЛАС

о попуни слободних радних места

1) радно место- набавна служба

 • шеф набавне службе (1 извршилац
 • извршиоци набавне службе (3 извршиоца)

2) радно место – продајна служба

 • шеф продајне службе ( 1 извришиоц)
 • извршиоци продајне службе ( 3 извршиоца)

3)радно место- финансијска служба

 • шеф финансијске службе ( 1 извршилац)
 • извршиоци финансијске службе ( 3 извршиоца)

4) радно место – служба општеправних и кадровских послова

 • шеф службе општеправних послова (1 извршилац)
 • извршиоци службе опште правних послова ( 3 извршиоца)

 Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове утврђене нормативним актом:

Посебни услови:

 1. средња стручна спрема (IV степен), по могућству пословни администратор;
 2. средња стручна спрема (IV степен) по могућству пословни администратор
 3. познавање енглеског језика.
 4. познавање рада на рачунару

Уз пријаву за посао доставити и потребну документацију:

 1. сертификат о познавању рада на рачунару,
 2. сертификат о познавању енглеског језика.
 3. CV

Рок за подношење пријава, са неопходном документацијом, је 8 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријаве с адресом и са свом потребом документацијом доставити на адресу:ekomix459@gmail.com

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Virtuelni poslovi kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda