ВПД „ТОP MODA 2“ ДОО ТУТИН– ОГЛАС

15th November, 2022

Top Moda 2 ДОО

ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ОДЕЋОМ И ОБУЋОМ

Деловодни број: 11/2022

Датум: 15.10.2022.

7. јул 18, Тутин

 

На основу члaна 4 Правилника о раду Привредног друштва за трговину на велико одећом и обућом Top Moda 2 ДОО, дана 15.11.2022. године расписује

 

ОГЛАС

О попуни слободних радних места

 

 • Радно место административно-финасијског референта:
 • на неодређено време,
 • с пуним радним временом,
 • с 11 (једанаест) радних извршилаца.

Осим општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове:

 1. поседовање средње стручне спреме (IV степен), образовни профил економски техничар,
 2. познавање рада на рачунару,
 3. знање енглеског језика.

Уз пријаву за посао доставити и потребну документацију:

 1. CV
 2. Лекареско уверење
 3. Копију дипломе о заврњеној средњој школи
 4. Друге доказе о испуњености посебних услова.

Рок за подношење пријаве са неопходном документацијом је 10 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремено предате и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве с адресом и са свом потребном документацијом слати  на имејл адресу: topmoda.np09@gmail.com

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Виртуелни послови kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda