ВПД „СБ СПОРТ“ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ– ОГЛАС

2nd December, 2022

СБ Спорт д.о.о.

ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ОДЕЋОМ И ОБУЋОМ

Књаза Милоша 222, Аранђеловац

Деловодни број: 2/2022

Датум: 29.11.2022.

 

На основу члaна 4 Правилника о раду Привредног друштва за трговину на велико одећом и обућом СБ Спорт  д.о.о., дана 29.11.2022. године расписује

 

ОГЛАС

о попуни слободних радних места

 1. Радно место: шеф службе општих послова

на одређено време,

с пуним радним временом,

с 1 (једним) радним извршиоцем.

 

 1. Радно место: шеф службе комерцијалних послова

на одређено време,

с пуним радним временом,

с 1 (једним) радним извршиоцем.

 

 1. Радно место: шеф финансијско – рачуноводствене службена одређено време,

с пуним радним временом,

с 1 (једним) радним извршиоцем.

Осим општих услова утврђених законом, кандидати за следећа радна места треба да испуне и следеће услове:

 • високо образовање (VII степен), економски или правни факултет,
 • познавање рада на рачунару,
 • знање енглеског језика.

Уз пријаву за посао доставити и потребну документацију:

 • CV
 • Лекареско уверење
 • Копију дипломе о заврњеном факултету
 • Друге доказе о испуњености посебних услова.
 1. Радно место: референт службе општих послова

на одређено време,

с пуним радним временом,

с 2 (два) радна извршиоца.

 

 1. Радно место:референт комерцијалне службе

на одређено време,

с пуним радним временом,

с 6 (шест) радних извршиоца.

 

 1. Радно место: референт финансијско – рачуноводствене службе

на одређено време,

с пуним радним временом,

с 4 (четири) радна извршиоца.

 

Осим општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове:

 • средња стручна спрема (IV степен), образовни профил економски техничар, финансијски администратор или пословни администратор,
 • познавање рада на рачунару,
 • знање енглеског језика.

Уз пријаву за посао доставити и потребну документацију:

 • CV
 • Лекареско уверење
 • Копију дипломе о заврњеној средњој школи
 • Друге доказе о испуњености посебних услова.

 

Рок за подношење пријаве са неопходном документацијом је 7 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремено предате и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве с адресом и са свом потребном документацијом слати  на имејл адресу: sbsport22@gmail.com

 

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Виртуелни послови kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda