ВПД „SWEET LAND 1“ ДОО ТУТИН– ОГЛАС

12th December, 2022

Sweet Land 1 ДОО

ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ШЕЋЕРОМ, ЧОКОЛАДОМ И СЛАТКИШИМА

Деловодни број: 11/2022

Датум: 06.12.2022.

 1. јул 18, Тутин

 

На основу члaна 4 Правилника о раду Привредног друштва за трговину на велико

шећером, чоколадом и слаткишима Sweet Land 2 ДОО, дана 15.11.2022. године расписује

 

ОГЛАС

О попуни слободних радних места

 

1) Радно место административно-финасијског референта:

 • на неодређено време,
 • с пуним радним временом,
 • с 15 (петнаест) радних извршилаца.

Осим општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне

услове:

 1. поседовање средње стручне спреме (IV степен), образовни профил економски
 2. техничар,
 3. познавање рада на рачунару,
 4. знање енглеског језика.

Уз пријаву за посао доставити и потребну документацију:

 1. CV
 2. Лекареско уверење
 3. Копију дипломе о заврњеној средњој школи
 4. Друге доказе о испуњености посебних услова.

Рок за подношење пријаве са неопходном документацијом је 10 дана од дана објављивања

огласа.

Неблаговремено предате и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве с адресом и са свом потребном документацијом слати на имејл адресу:

sweetland.ab03@gmail.com

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Виртуелни послови kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda