ВПД „TOP MODA 1 “ ДОО ТУТИН– ОГЛАС

13th December, 2022

TOP MODA 1 ДОО

ПД ЗА ТРГОВИНУ ОБУЋЕ И ОДЕЋЕ И ЊИХОВУ ПРОИЗВОДЊУ

Деловодни број:

Датум: 05.12.2022.

7 јул 18,

Т у т и н

 

На основу члана ___ Правилника о раду Привредног друштва за трговину обуће и одеће и њихову

производњу TOP MODA 1 ДОО Тутин, дана 05.12.2022. године расписује

 

О Г Л А С

О попуни слободних радних места

1)Радно место административно-финансијског референта:

– на неодређено време,

– с пуним радним временом,

– с 11 (једанаест) извршилацса.

 

Осим општих услова утврђених законом , кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове

утврђене нормативним актом:

 

  1. Поседовање средње стручнеспреме (IV степен), и то најбоље образовни профилекономски техничар,
  1. Познавање рада на рачунару,
  2. Знање енглеског језика.

 

Уз пријаву за посао доставити и потребну документацију:

  1. CV,
  2. Лекарско уверење,
  3. Копију дипломе о завршеној средњој школи,
  4. Друге доказе о испуњености посебних услова.

 

Рок за подношење пријаве с неопходном документацијом је 8 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремено предате и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве с адресом и са свом потребном документацијом доставити на адресу:

TOP MODA 1 ДОО,

Тутин, 7 јул 18 или на имејл адресу: topmoda.аb03@gmail.com

Контакт телефон: 020-811123

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Виртуелни послови kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda