Pripreme za početak rada u novoj školskoj godini – obaveštenje za obrazovni profil FRT i formular za deblokadu računa

28th August, 2023

.
Poštovani korisnici usluga Servisnog centra Srbije i Centralne virtuelne banke,

Оbaveštavamo vas da Centralna virtuelna banka i Servisni centar Srbije nastavlјaju sa radom i u školskoj 2023/2024. godini.

Novim planom i programom nastave i učenja za nastavni predmet Finansijsko-računovodstvena obuka u okviru obrazovnog profila Finansijsko-računovodstveni tehničar predviđeno je da se osnivaju privredna društva za pružanje knjigovodstvenih usluga (van sistema pdv-a). Preporuka je da se koriste usluge Servisnog centra i Centralne virtuelne banke u procesu registracije i otvaranja tekućeg računa.

Procedura registracije se nije menjala i dostupna je na sajtu Servisnog centra (http://www.servisnicentar.org/?page_id=179).

Takođe, obaveštavamo virtuelna preduzeća koja su poslovala u našem sistemu prethodne školske godine, da su svi tekući računi blokirani i da je potrebno izvršiti deblokadu istih ukoliko virtuelno preduzeće nastavlјa sa radom naredne školske godine.

Formular za deblokadu možete preuzeti ovde.

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Вести kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda