ВОД „АЛБАТРОС “ АДО ЧАЧАК – ОГЛАС

26th September, 2023

Акционарско друштво за осигурање
ВОД „АЛБАТРОС“ АДО
Господар Јованова 1
32000 Чачак

Чачак, 20.09.2023.год.

На основу потреба за радницима, основано привредно друштво за осигурање,
ВОД „ АЛБАТРОС“ АДО из Чачка расписује

КОНКУРС

за пријем 15 службеника у осигурању у радни однос на одређено време до 31.05.2025.
Услови које кандидати треба да испуне:
 знање осигурања
 знање маркетинга у осигурању
 знање комуникације у продаји
 знање права у осигурању
 знање рачуноводства у осигурању
 знање статистике
 знање енглеског језика-основни ниво
 познавање канцелариских и административних послова
 познавање рада на рачунару
 креативност
 тимски рад

Рок за пријављивање кандидата је 7 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидати који испуне наведене услове биће позвани на разговор са послодавцем.
Молбе и СV доставити лично на адресу привредног друштва дана 27.09.2023. год. до 7.30 или на мејл gocajevtovic@gmail.com

Уз молбу приложити и следећа документа:
 копију сведочанства о завршеном првом и другом разреду Економске школе
 копија извода из матичне књиге рођених
 потврда о неосуђиваности
 сертификате о завршеним курсевима енглеског језика, рачунарства и сл.
 лекарски преглед

Неблаговремено достављене пријаве, као и непотпуна документација неће бити разматране.

Директор
Гордана Јевтовић

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Виртуелни послови kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda