ВПД „БИЛАНС “ ДОО БРУС – ОГЛАС

27th November, 2023

„БилансБрус д.о.о.

Књиговодствена агенција

Датум: 24.11.2023.

Адреса: Братиславе Петровић 69, Брус

 

ОГЛАС

О попуни слободних радних места

 • Радно место књиговође
 • на неодређено време,
 • с пуним радним временом,
 • с 15 (петнаест) радних извршилаца.

Осим општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебнеуслове:

 • поседовање средње стручне спреме (IV степен), образовни профил финансијско-рачуноводствени техничар,
 • познавање рада на рачунару,
 • знање енглеског језика.

Уз пријаву за посао доставити и потребну документацију:

 • CV
 • Лекарско уверење
 • Копију дипломе о заврњеној средњој школи
 • Друге доказе о испуњености посебних услова.

Рок за подношење пријаве са неопходном документацијом је 7 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремено предате и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

Пријаве с адресом и са свом потребном документацијом слати на имејл адресу:

bilans.brus@gmail.com

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Виртуелни послови kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda