ВПД ,,ЕМЕ“ ДОО РУМА – ОГЛАС

26th February, 2024

,,ЕМЕ“ ДОО РУМА

ТРГОВИНА НА МАЛО ПОДСРЕДСТВОМ   ПОШТЕ И ИНТЕРНЕТА

Датум:22.02.2024.

Патизанска ББ, 22400 Рума

PIB: 100116028

MB: 02324028

E-mail: eme.ruma022@gmail.com

Tel: 022/489-739

 

На основу члана 4 Правилника о раду Привредног Друштва за трговину на мало представом поште и интернета ЕМЕ Д.О.О.  Рума, дана 22.02.2024. расписује

 

О Г Л А С

О ПОПУНИ СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

 

Радно место  трговац за онлајн продају:

  • на одређено време
  • са пуним радним временом
  • са 1 извршиоцем

Осим општих услова утврђених законом , кандидат мора да испуњава следеће услове утврђене нормативним  актом:

 

  1. Поседовање средње стручне спрема (IV степен) образовни профил економски техничар
  2. Познавања рада на рачунару (Word, Excel, PowerPoint)
  3. Знање енглеског језика

Уз пријаву за посао доставивити  потребну документацију:

  1. CV,
  2. Лекарско уверење,
  3. Копију дипломе о завршеној средној школи
  4. Друге доказе о испуњености посебних услова

Рок за подношење пријаве за неопходном документацијом је 8 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремено предате и нетпотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријаве са адресом и са потребном документацијом доставити на адресу:

 

,,ЕМЕ“ ДОО РУМА

Партизанска бб и

На имејл адресу: eme.ruma022@gmail.com

Контакт телефон: 022/489-739

Ostavite komentar

Objavljeno unutar: Виртуелни послови kategorije
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda