Виртуелна НСЗЗ

НАПОМЕНА: Сва документа и све процедуре на сајту Сервисног центра и Централне виртуелне банке намењени су ИСКЉУЧИВО ЗА РАД У ВИРТУЕЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА која се оснивају у средњим стручним школама и НЕ МОГУ СЕ КОРИСТИТИ У РЕАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda