Virtuelni poslovi

ВПД „АТЛЕТИКДОО“ ДОО КРУШЕВАЦ– ОГЛАС

ПД „АТЛЕТИКДОО“ Д.О.О ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ОБУЋОМ И ОДЕЋОМ Чеховљева 1 37000 Крушевац Датум: 15.11.2021. На основу члана бр. 4 – до 41 Закона о раду („Службени гласник РС“,  бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, као и 113/2018 и 95/2018) и члана 4. – 41. Појединачног колективног уговора привредно друштво за трговину на велико Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „KMI“ ДОО ИВАЊИЦА– ОГЛАС

ПД KMI доо ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ОПРЕМОМ Миће Матовића бр.1 32250 Ивањица E-mail:kmivanjica@gmail.com Датум: 31.10.2021.   На основу члана 24.-26. Закона о раду (Службени гласник РС, бр. 25/2018) KMI расписује ОГЛАС О попуни слободних радних места 1) Радно место: референт набавне службе На неодређено време Са пуним радним временом Четири (4) извршиоца Pročitajte više…

Posted in Uncategorized, Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „ЗЛАТНО БУРЕНЦЕ“ ДОО БРУС– ОГЛАС

На основу члана 24.-27.  Закона о раду (Службени гласник РС , 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014) и на основу члана 9. Посебног колективног уговора за делатност трговине Србије (Службени гласник РС 79/03) предузеће за промет пића на велико ,,ЗЛАТНО БУРЕНЦЕ“ д.о.о. расписује:   ОГЛАС o попуни радних места 1)   радно место шеф службе општих Pročitajte više…

Posted in Uncategorized, Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „СПОРТСКИ СВЕТ ПОЖЕГА“ ДОО – ОГЛАС

ВПД „СПОРТСКИ СВЕТ ПОЖЕГА“ ДОО ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ОДЕЋОМ И ОБУЋОМ Деловодни број: 14/2021 Датум: 21.10.2021. Ул. Вука Караџића бр. 6 П о ж е г а   На основу члана 36 Правилника о раду Виртуелног привредног друштво за трговину на велико одећом и обућом „СПОРТСКИ СВЕТ ПОЖЕГА“ ДОО Пожега, дана 21.10.2021. године расписује О Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „СВЕТ ПИЋА“ ДОО СОПОТ – ОГЛАС

СВЕТ ПИЋА ДОО ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ПИЋИМА Деловодни број: 11/2021 Датум: 13.10.2021. Кнеза Милоша 12 С о п о т   На основу члана 36 Правилника о раду Привредног друштво за трговину на велико пићима СВЕТ ПИЋА ДОО Сопот, дана 13.10.2021. године расписује О Г Л А С о попуни слободних радних места Pročitajte više…

Posted in Uncategorized, Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „TINKY DRINKY“ ДОО СОПОТ – ОГЛАС

TINKY DRINKY ДОО ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ПИЋИМА Деловодни број: 11/2021 Датум: 13.10.2021. Кнеза Милоша 12 С о п о т   На основу члана 36 Правилника о раду Привредног друштво за трговину на велико пићима TINKY DRINKY ДОО Сопот, дана 13.10.2021. године расписује О Г Л А С о попуни слободних радних места Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „CHOCO BOOM” ДОО ЛОЗНИЦА – ОГЛАС

OGLAS ZA PRIJEM MAGACIONERA CHOCO BOOM DOO LOZNICA TRG JOVANA CVIJICA 4  Opis posla Prijem, skladistenje i otprema robe Istovar i utovar robe Odvajanje po porudzbinama, pakovanje i slanje robe Briga o propratnoj dokumentaciji i sredstvima za rad Upravljanje dostavnim vozilom – kombi B kategorija Uslovi za kandidata Minimum srednja strucna sprema Sposobnost za fizicki Pročitajte više…

Posted in Uncategorized, Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „SUSHI DUSHI” ДОО ВАРВАРИН – ОГЛАС

„SUSHI DUSHI“ Д.O.O. СВЕТОГ САВЕ 6, 37260 ВАРВАРИН, Е-mail: sushi.dushi2020@gmail.com Датум: 3.12.2020. На основу члана  24-26 Закона о раду („ Службени гласник РС. бр. 25/2018) и члана 8. Појединачног колективног уговора Привредног друштва „Sushi Dushi“ расписује О Г Л А С о попуни слободних радних места Радно место референт набавне службе На неодређено време (одређено или Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „БОЉИ УКУС” ДОО ВАРВАРИН – ОГЛАС

ВПД „БОЉИ УКУС“ ДОО ВАРВАРИН Дел.бр. 4/2020 Датум: 03.12.2020. Светог Саве бр.6 Варварин   На основу члана 36  Правилника о раду Привредног друштва за трговину на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима “ БОЉИ УКУС”д.о.о. Варварин дана 03.12.2020.г. расписује: О Г Л А С О попуни слободних радних места радно место референт набавке на одређено Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „VENEM” ДОО КОСЈЕРИЋ – ОГЛАС

ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ПИЋИМА Дел.бр. 3/2020 Датум: 11.11.2020. Краља Петра 8 Косјерић   На основу члана 36  Правилника о раду Привредног друштва за трговину на велико пићима “ VENEM”д.о.о. Косјерић дана 11.11.2012.г. расписује: О Г Л А С О попуни слободних радних места 1)радно место административног-финансијског референта на неодређено време са пуним радним Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda