Virtuelni poslovi

ВПД „TOP MODA 1 “ ДОО ТУТИН– ОГЛАС

TOP MODA 1 ДОО ПД ЗА ТРГОВИНУ ОБУЋЕ И ОДЕЋЕ И ЊИХОВУ ПРОИЗВОДЊУ Деловодни број: Датум: 05.12.2022. 7 јул 18, Т у т и н   На основу члана ___ Правилника о раду Привредног друштва за трговину обуће и одеће и њихову производњу TOP MODA 1 ДОО Тутин, дана 05.12.2022. године расписује   О Г Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „SWEET LAND 1“ ДОО ТУТИН– ОГЛАС

Sweet Land 1 ДОО ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ШЕЋЕРОМ, ЧОКОЛАДОМ И СЛАТКИШИМА Деловодни број: 11/2022 Датум: 06.12.2022. јул 18, Тутин   На основу члaна 4 Правилника о раду Привредног друштва за трговину на велико шећером, чоколадом и слаткишима Sweet Land 2 ДОО, дана 15.11.2022. године расписује   ОГЛАС О попуни слободних радних места   Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „СБ СПОРТ“ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ– ОГЛАС

СБ Спорт д.о.о. ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ОДЕЋОМ И ОБУЋОМ Књаза Милоша 222, Аранђеловац Деловодни број: 2/2022 Датум: 29.11.2022.   На основу члaна 4 Правилника о раду Привредног друштва за трговину на велико одећом и обућом СБ Спорт  д.о.о., дана 29.11.2022. године расписује   ОГЛАС о попуни слободних радних места Радно место: шеф службе Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „SWEET LAND 2“ ДОО TУТИН– ОГЛАС

Sweet Land 2 ДОО ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ШЕЋЕРОМ, ЧОКОЛАДОМ И СЛАТКИШИМА Деловодни број: 11/2022 Датум: 15.10.2022. 7. јул 18, Тутин   На основу члaна 4 Правилника о раду Привредног друштва за трговину на велико шећером, чоколадом и слаткишима Sweet Land 2 ДОО, дана 15.11.2022. године расписује   ОГЛАС О попуни слободних радних места Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „ТОP MODA 2“ ДОО ТУТИН– ОГЛАС

Top Moda 2 ДОО ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ОДЕЋОМ И ОБУЋОМ Деловодни број: 11/2022 Датум: 15.10.2022. 7. јул 18, Тутин   На основу члaна 4 Правилника о раду Привредног друштва за трговину на велико одећом и обућом Top Moda 2 ДОО, дана 15.11.2022. године расписује   ОГЛАС О попуни слободних радних места   Радно Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „ALFA TECHNOLOGY“ ДОО БРУС– ОГЛАС

На основу члана 24.-27.  Закона о раду (Службени гласник РС , 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014) и на основу члана 9. Посебног колективног уговора за делатност трговине Србије (Службени гласник РС 79/03) предузеће за трговину на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима ,,Alfa technology“ д.о.о. расписује:   ОГЛАС o попуни радних места   1) Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

Virtuelni poslovi ВПД „EKOMIX“ ДОО КРУШЕВАЦ– ОГЛАС

ПД  ,,EKOMIX“ д. о. о. ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО БЕЗАЛКОХОЛНИМ ПИЋИМА И ОРГАНСКИМ НАПИЦИМА Чеховљева 1 37000 Крушевац Датум: 31. 10. 2022. године 5/2022   На основу чланова 24, 39и 40  Закона о раду (,,Службени гласник РС“. број  ) и члана Појединачног колективног уговора привредног друштва за трговину на велико безалкохолним пићима и органским напицима ,,EKOMIX“ Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „EKOMIX“ ДОО КРУШЕВАЦ– ОГЛАС

ПД  ,,EKOMIX“ д. о. о. ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО БЕЗАЛКОХОЛНИМ ПИЋИМА И ОРГАНСКИМ НАПИЦИМА Чеховљева 1 37000 Крушевац Датум: 31. 10. 2022. године 5/2022   На основу чланова 24, 39и 40  Закона о раду (,,Службени гласник РС“. број  ) и члана Појединачног колективног уговора привредног друштва за трговину на велико безалкохолним пићима и органским напицима ,,EKOMIX“ Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „COTTON CARE FASHION“ ДОО СОПОТ– ОГЛАС

COTTON CARE FASHION ПД ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ОДЕЋЕ Деловодни број: 01/22 Датум: 19.10.2022. године Кнеза Милоша 12 С о п о т   На основу члана 36. Правилника о раду Привредног друштва за производњу и продају одеће COTTON CARE FASHION ДОО Сопот, дана 19.10.2022. године расписује:   О Г Л А С о попуни Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „SKY FASHION“ ДОО СОПОТ– ОГЛАС

SKY FASHION ДОО ПД ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ОДЕЋЕ Деловодни број: 01/22 Датум: 19.10.2022. године Кнеза Милоша 12 С о п о т   На основу члана 36. Правилника о раду Привредног друштва за производњу и продају одеће SKY FASHION ДОО Сопот, дана 19.10.2022. године расписује:   О Г Л А С о попуни слободних Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda