Virtuelni poslovi

ВПД „SUSHI DUSHI” ДОО ВАРВАРИН – ОГЛАС

„SUSHI DUSHI“ Д.O.O. СВЕТОГ САВЕ 6, 37260 ВАРВАРИН, Е-mail: sushi.dushi2020@gmail.com Датум: 3.12.2020. На основу члана  24-26 Закона о раду („ Службени гласник РС. бр. 25/2018) и члана 8. Појединачног колективног уговора Привредног друштва „Sushi Dushi“ расписује О Г Л А С о попуни слободних радних места Радно место референт набавне службе На неодређено време (одређено или Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „БОЉИ УКУС” ДОО ВАРВАРИН – ОГЛАС

ВПД „БОЉИ УКУС“ ДОО ВАРВАРИН Дел.бр. 4/2020 Датум: 03.12.2020. Светог Саве бр.6 Варварин   На основу члана 36  Правилника о раду Привредног друштва за трговину на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима “ БОЉИ УКУС”д.о.о. Варварин дана 03.12.2020.г. расписује: О Г Л А С О попуни слободних радних места радно место референт набавке на одређено Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „VENEM” ДОО КОСЈЕРИЋ – ОГЛАС

ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ПИЋИМА Дел.бр. 3/2020 Датум: 11.11.2020. Краља Петра 8 Косјерић   На основу члана 36  Правилника о раду Привредног друштва за трговину на велико пићима “ VENEM”д.о.о. Косјерић дана 11.11.2012.г. расписује: О Г Л А С О попуни слободних радних места 1)радно место административног-финансијског референта на неодређено време са пуним радним Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „BEAUTY FRUITY“ ДОО СОПОТ – ОГЛАС

BEAUTY FRUITY ДОО ПД ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ОРГАНСКИМ НАПИЦИМА Деловодни број: 11/2020 Датум: 29.10.2020. Кнеза Милоша 12 С о п о т   На основу члана 36 Правилника о раду Привредног друштво за трговину на велико органским напицима BEAUTY FRUITY д.о.о. Сопот, дана 29.10.2020. године расписује О Г Л А С о попуни слободних Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „ПАПИРУС“ ДОО КУЧЕВО – ОГЛАС

ПД  ПАПИРУС ДОО ТРГОВИНA НА ВЕЛИКО КАНЦЕЛАРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ Школска 20 12240 Кучево Е-mail: papirus2020.doo@gmail.com Датум: 29.10.2020.   На основу члана 24. – 26. Закона о раду („Службени гласник РС, бр. 25/2018 ) и члана 8. Појединачног колективног уговора Привредног друштва за трговину на велико канцеларијским материјалом  ПАПИРУС ДОО расписује О Г Л А С о Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „НАШ ДОМ“ Д.О.О. ПРИЈЕПОЉЕ – ОГЛАС

ВИРТУЕЛНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „НАШ ДОМ“ Д.О.О. ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ДРВЕТОМ, ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛИМА И ОПРЕМОМ 4. децембра бр. 3 31300 Пријепоље 20.10.2020 расписује следећи   О Г Л А С о попуни слободних радних места   Радно место: АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК – на неодређено време – са пуним радним временом – 15 (петнаест) извршилаца   Поред општих Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „ДИАМОНД 033“ Д.О.О. ПРИЈЕПОЉЕ – ОГЛАС

ВИРТУЕЛНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ДИАМОНД 033“ Д.О.О. ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ПАРФИМЕРИЈСКИМ И КОЗМЕТИЧКИМ ПРОИЗВОДИМА 4. децембра бр. 3 31300 Пријепоље 20.10.2020 расписује следећи О Г Л А С о попуни слободних радних места   Радно место: АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК – на неодређено време – са пуним радним временом – 14 (четрнаест) извршилаца Поред општих услова утврђених законом, Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД “МЕСЕЦ” ДОО ПЕЋИНЦИ – ОГЛАС

ВИРТУЕЛНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ДЕЧЈОМ ОПРЕМОМ „МЕСЕЦ“ д.о.о. Школска 8а 22410 Пећинци Телефон: 022/2435-279 имејл: mesec.pecinci@gmail.com Датум: 01.10.2020.   расписује следећи О Г Л А С о попуни слободних радних места   Радно место: АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК – на неодређено време – са пуним радним временом – 13 извршилаца Поред општих услова утврђених законом, кандидати Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД “ЛАГУНА” ДОО ПЕЋИНЦИ – ОГЛАС

ВИРТУЕЛНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ПИЋИМА „ЛАГУНА“ д.о.о. Школска 8а 22410 Пећинци Телефон: 022/2435-279 Имејл: laguna.pecinci@gmail.com Датум: 01.10.2020.   расписује следећи О Г Л А С о попуни слободних радних места   Радно место: АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК – на неодређено време – са пуним радним временом – 15 извршилаца   Поред општих услова утврђених законом, кандидати Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

ВПД „АРИТЕКС“ ДОО АРИЉЕ – ОГЛАС

ВПД  „АРИТЕКС“ ДОО АРИЉЕ ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО СПОРТСКОМ ОДЕЋОМ Војводе Мишића бр. 40 31230 АРИЉЕ Деловодни број: 17/1 Датум: 28.09.2020. На основу чл. 4 Закона о Агенцији за привредне регистре (Сл. гласник РС”, бр. 55/2004, 111/2009 и 99/2011) и чл. 16, 22 и 24 Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре   („Службени гласник Pročitajte više…

Posted in Virtuelni poslovi | Leave a comment

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda