Укључивање ВОД у Националну мрежу ВП

ПРОЦЕДУРА УКЉУЧИВАЊА ВИРТУЕЛНИХ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА У НАЦИОНАЛНУ МРЕЖУ ВИРТУЕЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА СРБИЈЕ:

Укључивање виртуелних осигуравајућих друштава (ВОД) у нашу Националну мрежу виртуелних предузећа спроводи се у два корака:

  1.     ДОБИЈАЊЕ ПОТВРДЕ, МАТИЧНОГ БРОЈА И ПИБ-А ОД СЕРВИСНОГ ЦЕНТРА

Виртуелно осигуравајуће друштво попуњава Захтев за укључивање у Националну мрежу виртуелних предузећа Србије за виртуелна осигуравајућа друштва (преузети овде) и шаље га Сервисном центру на имејл адресу servisni.centar.sopot@gmail.com .

Одговор: СЦ издаје потврду виртуелном осигуравајућем друштву у којој се налазе матични број и ПИБ

 

  1.    ОТВАРАЊЕ ПОСЛОВНОГ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА КОД ЦЕНТРАЛНЕ ВИРТУЕЛНЕ БАНКЕ

Виртелно предузеће подноси следећу документацију Централној виртуелној банци на имејл адресу cvb.ebank@gmail.com:

Одговор: Централна виртуелна банка шаље виртуелном предузећу Решење о отварању и вођењу пословног рачуна. Такође шаље приступне податке и упутсво за коришћење онлине банкарског софтвера

 

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda