Пријава на обавезно социјално осигурање у ВП

НАПОМЕНА: Сва документа и све процедуре на сајту Сервисног центра и Централне виртуелне банке намењени су ИСКЉУЧИВО ЗА РАД У ВИРТУЕЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА која се оснивају у средњим стручним школама и НЕ МОГУ СЕ КОРИСТИТИ У РЕАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.

Процедура пријављивања запосленог на обавезно социјално осигурање у Виртуелним предузећима

  1. Попуните јединствену пријаву – образац М (попуњава се како приликом пријаве, тако и у случајевима промене и одјаве са обавезног социјалног осигурања. Образац у електронскј форми можете (преузети овде)

Напомена за рад на часу: Пошто се ради о јединственој пријави, тј. образац М садржи податке и за пријаву и за промену и за одјаву запосленог са обавезног социјалног осигурања, у обрасцу ученици попуњавају само податке у вези пријаве запосленог.

  1. Пошаљите попуњен образац М Виртуелном Централном регистру обавезног социјалног осигурања – Виртуелни ЦРОСО на адресу  servisni.centar.sopot@gmail.com

Одговор Виртуелног ЦРОСО: Након послате пријаве Виртуелни ЦРОСО ће послодавцу (виртуелном предузећу) послати имејл у чијем прилогу ће се налазити образац МА који представља потврду о поднетој пријави на обавезно слоцијално осигурање.

 

 

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda