Prijava zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje

PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA ZAPOSLENOG NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Poslodavac je dužan da prijavi zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje u roku od tri dana od zaključivanja Ugovora o radu.

  1. Popunite jedinstvenu prijavu – obrazac M(popunjava se kako prilikom prijave, tako i u slučajevima promene i odjave sa obaveznog socijalnog osiguranja. Obrazac u elektronskoj formi možete (preuzeti ovde)

Napomena: Pošto se radi o jedinstvenoj prijavi, tj. obrazac M sadrži podatke i za prijavu i za promenu i za odjavu zaposlenog sa obaveznog socijalnog osiguranja, u obrascu je potrebno popuniti samo podatke u vezi prijave zaposlenog

  1. Pošaljite popunjen obrazac М Virtuelnom Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja – Virtuelni CROSO na adresu servisni.centar.sopot@gmail.com

Odgovor Virtuelnog CROSO: Nakon predate prijave Virtuelni CROSO će poslodavcu (virtuelnom preduzeću) poslati mejl u čijem prilogu će se nalaziti obrazac МА koji predstavlja potvrdu o podnetoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje.  Poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi fotokopiju u roku od 15 dana od stupanja na rad.

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda