Odjava zaposlenog sa obaveznog socijalnog osiguranja

PROCEDURA ODJAVLJIVANJA ZAPOSLENOG SA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

Poslodavac je dužan da odjavi zaposlenog sa obaveznog socijalnog osiguranja u roku od tri dana od dana prestanka radnog odnosa

  1. Popunite jedinstvenu prijavu – obrazac M(popunjava se kako prilikom prijave, tako i u slučajevima promene i odjave sa obaveznog socijalnog osiguranja. Obrazac u elektronskoj formi možete (preuzeti ovde)

Napomena: Pošto se radi o jedinstvenoj prijavi, tj. obrazac M sadrži podatke i za prijavu i za promenu i za odjavu zaposlenog sa obaveznog socijalnog osiguranja, u obrascu je potrebno popuniti samo podatke u vezi odjave zaposlenog

  1. Pošaljite popunjen obrazac М Virtuelnom Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja – Virtuelni CROSO na adresu centar.sopot@gmail.com 

Odgovor Virtuelnog CROSO: Nakon predate prijave Virtuelni CROSO će poslodavcu (virtuelnom preduzeću) poslati mejl u čijem prilogu će se nalaziti obrazac МА koji predstavlja potvrdu o podnetoj odjavi sa obaveznog socijalnog osiguranja.  Nakon toga poslodavac u svojoj evidenciji o zaposlenima evidentira nastale promene

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda