Регистрација промене података у ВП

НАПОМЕНА: Сва документа и све процедуре на сајту Сервисног центра и Централне виртуелне банке намењени су ИСКЉУЧИВО ЗА РАД У ВИРТУЕЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА која се оснивају у средњим стручним школама и НЕ МОГУ СЕ КОРИСТИТИ У РЕАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.

A – POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. potrebno je da nadležni organ društva donese Odluku o promeni podataka (primer možete preuzeti ovde)

2. Koristeći online bankarski softver sa računa Virtuelnog preduzeća uplatiti naknadu za promenu podataka na račun Agencije za privredne registre 840-29770845-52 sa pozivom na broj 01.

VISINA NAKNADA:

  • Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu jedne promene podataka o privrednom subjektu – 2.800,00 dinara,
  • Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.800,00 dinara se uvećava za 1.400,00 dinara po promeni,

3. Popuni se formular Zahteva za registraciju promene podataka (preuzeti ovde) na sledeći nacin: obavezno se popuni 1. strana, a zatim samo oni delovi u kojima se upisuju nastale promene. Ukoliko vaša promena ne potpada ni pod jednu od 7 navedenih promena u formularu, tada u prazan prostor na prvoj strani upišite o kojoj vrsti promene se radi.

B – POSTUPAK REGISTRACIJE

Na e-mail adresu APR Servisnog Centra servisni.centar.sopot@gmail.com poslati sledeću dokumentaciju:

  1. Odluku o promeni podataka
  2. Izvod sa tekućeg računa VP kao dokaz da je uplaćena naknada za registraciju promene podataka
  3. Zahteva za registraciju promene podataka

ODGOVOR: Agencija za privredne registre izdaje Virtuelnom preduzeću Rešenje o registraciji promene podataka

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda