Регистрација интерно основ. ВП

За сва виртуелна предузећа која су интерно извршила процедуру регистрације оснивања, нису пословала у систему а сада желе да се укључе, важи следеће:

Послати имејл Сервисном Центру на адресу servisni.centar.sopot@gmail.com  са обавештењем о намери да желите да се укључите у систем. Сервисни Центар ће вам послати неопходна упутства и формуларе.

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda