Registracija interno osnov. VP

Za sva virtuelna preduzeća koja su interno izvršila proceduru registracije osnivanja, nisu poslovala u sistemu a sada žele da se uključe, važi sledeće:

Poslati Servisnom Centru (servisni.centar.sopot@gmail.com)  e-mail sa obaveštenjem o nameri da se želite da se uključite u sistem. Servisni Centar će vam poslati neophodna uputstva i formulare.

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda