O VP

Virtuelno preduzeće je mesto za učenje putem simulacije preduzeća sa odgovarajućim formama i procesima.

Cilj procesa učenja virtuelnog preduzeća je interdisciplinarno, na učenike fokusirano simuliranje ekonomskih procesa odlučivanja, tokova unutar preduzeća kao i između preduzeća.

Virtuelna preduzeća sarađuju na nacionalnom tržištu sa ostalim domaćim virtuelnim preduzećima i Servisnim Centrom, a na međunarodnom tržištu sa inostranim virtuelnim preduzećima.

Virtuelno preduzeće je mesto za učenje gde nastavnik ima ulogu moderatora, savetnika, vaspitača i ocenjivača, a učenici su saradnici.

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda