Виртуелна АПР

 

НАПОМЕНА: Сва документа и све процедуре на сајту Сервисног центра и Централне виртуелне банке намењени су ИСКЉУЧИВО ЗА РАД У ВИРТУЕЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА која се оснивају у средњим стручним школама и НЕ МОГУ СЕ КОРИСТИТИ У РЕАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.

Виртуелна предузећа се оснивају у средњим стручним школама као места за учење путем симулације рада реалних предузећа са одговарајућим формама и процесима.

Циљ процеса учења виртуелног предузећа је интердисциплинарно, на ученике фокусирано симулирање економских процеса одлучивања, токова унутар предузећа као и између предузећа.

Виртуелна предузећа сарађују на националном тржишту са осталим домаћим виртуелним предузећима и Сервисним Центром, а на међународном тржишту са иностраним виртуелним предузећима.

Виртуелно предузеће је место за учење где наставник има улогу модератора, саветника, васпитача и оцењивача, а ученици су сарадници.

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda