Девизно пословање

Да би виртуелно предузеће могло да отвори девизни рачун у еврима неопхдно је да има отворен трајни динарски текући рачун код Централне виртуелне банке. Виртуелно предузеће подноси следећу документацију Централној виртуелној банци на е-маил адресу

cvb.devizni@gmail.com:

1. Захтев за отварање девизног рачуна у еврима (преузети овде)

2. Уговор о отварању и вођењу девизног рачуна у еврима (преузети овде)

3. Картон депонованих потписа (преузети овде)

Одговор: Централна Виртуелна Банка  отвара девизни рачун у еврима и шаље виртуелном предузећу оверену и потписану документацију. На постојећем налогу виртуелног предузећа појавиће се нови рачун (9030000000xxx).

Напомена: За књижење стања и промена на девизном рачуну, запослени у виртуелном предузећу неће добијати девизни извод, већ ће стање и промене преузимати из промета по рачуну.

Све девизне трансакције обављаће администратор у Централној виртуелној банци.

Уколико желите да извршите плаћање обавеза виртуелног предузећа је да достави попуњен налог за плаћање

(преузети овде).

Одговор: На основу налога за плаћање  ће администратор ће извршити пренос средстава на терет рачуна виртуелног предузећа.

Уколико желите да извршите наплату из иностранства, обавеза професора је да достави попуњен налог за плаћање (преузети овде) у име иностраног партнера и да на тај начин наставник симулра наплату из иностранства.

Одговор: На основу налога за плаћање администратор ће извршити пренос средстава у корист рачуна виртуелног предузећа.

Напомена: Уколико се врши наплата од предузећа за вјежбу из Црне Горе, на основу потписаног Споразума о међусобној сарадњи у Милочеру 2012. године, професор српског предузећа нема обавезу достављања налога за плаћање, јер налог за плаћање доставља црногорско предузеће.

КОНВЕРЗИЈА

Уколико ВПД жели да купи € потребно је да попуни захтев за куповину девиза  (преузети овде).

Уколико ВПД жели да прода € потребно је да попуни захтев за продају девиза  (преузети овде)

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda