Devizno poslovanje

Da bi virtuelno preduzeće moglo da otvori devizni račun u evrima neophdno je da ima otvoren trajni dinarski tekući račun kod Centralne Virtuelne Banke. Virtuelno preduzeće podnosi sledeću dokumentaciju Centralnoj Virtuelnoj Banci na e-mail adresu cvb.devizni@gmail.com:

1. Zahtev za otvaranje deviznog računa u evrima (preuzeti ovde)

2. Ugovor o otvaranju i vođenju deviznog računa u evrima (preuzeti ovde)

3. Karton deponovanih potpisa (preuzeti ovde)

Odgovor: Centralna Virtuelna Banka  otvara devizni račun u evrima i šalje virtuelnom preduzeću overenu i potpisanu dokumentaciju. Na postojećem nalogu virtuelnog preduzeća pojaviće se novi račun (9030000000xxx).

Napomena: Za knjiženje stanja i promena na deviznom računu, zaposleni u virtuelnom preduzeću neće dobijati devizni izvod, već će stanje i promene preuzimati iz prometa po računu.

Sve devizne transakcije obavljaće administrator u Centralnoj Virtuelnoj Banci.

Ukoliko želite da izvršite plaćanje, obaveza virtuelnog preduzeća je da dostavi popunjen nalog za plaćanje (preuzeti ovde).

Odgovor: Na osnovu naloga za plaćanje  će administrator će izvršiti prenos sredstava na teret računa virtuelnog preduzeća.

Ukoliko želite da izvršite naplatu iz inostranstva, obaveza profesora je da dostavi popunjen nalog za plaćanje (preuzeti ovde) u ime inostranog partnera i da na taj način profesor simulira naplatu iz inostranstva.

Odgovor: Na osnovu naloga za plaćanje administrator će izvršiti prenos sredstava u korist računa virtuelnog preduzeća.

Napomena: Ukoliko se vrši naplata od preduzeća za vježbu iz Crne Gore, na osnovu potpisanog Sporazuma o međusobnoj saradnji u Miločeru 2012. godine, profesor srpskog preduzeća nema obavezu dostavljanja naloga za plaćanje, jer nalog za plaćanje dostavlja crnogorsko preduzeće.

KONVERZIJA

Ukoliko VPD želi da kupi € potrebno je da popuni zahtev za kupovinu deviza (preuzeti ovde).

Ukoliko VPD želi da proda € potrebno je da popuni zahtev za prodaju deviza (preuzeti ovde)

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda