Кредити за ликвидност

КРЕДИТИ ЗА ЛИКВИДНОСТ И ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ  СРЕДСТАВА СА ФИКСНОМ КАМАТНОМ СТОПОМ БЕЗ ДЕПОЗИТА И ЈЕДНАКИМ МЕСЕЧНИМ АНУИТЕТИМА У ДИНАРИМА

Намена кредита је за измирење текућих краткорочних обавеза из пословања (плаћање обавеза добављачима, исплата зарада запосленима и друге краткорочне обавезе) и за финансирање набавке обртних средстава.

Захтев за кредит може поднети правно ВПД под условом да обавља делатност најмање 3 месеца и да има отворен текући рачун код ЦВБ.

Предности кредита су:

  • једноставна процедура
  •  нема обавезе плаћања једнократне накнаде за обраду кредита
  • ниске каматне стопе
  • за добијање позитивне одлуке кредитног одбора нису потребна средства обезбеђења

Уговором зајмотражилац ће се обавезати да месечни ануитет плаћа активирањем трајног налога или плаћањем обавезе преносом средстава са текућег рачуна ВПД на рачун ЦВБ помоћу налога за пренос, последњег дана у месецу.

Уколико предузеће не измири две месечне рате, ЦВБ има право изрицања опомене писаним путем. Уколико своје дуговање не измири након 15 дана од дана опомене, ЦВБ ће блокирати рачун дужника.

ИЗНОС КРЕДИТА: минималан 20.000- максималан 50.000 РСД

РОК: до 6 до 12 месеци

НКС: 1% месечно

НАКНАДА ЗА ОБРАДУ КРЕДИТА: нема

ОТПЛАТА КРЕДИТА: у једнаким месечним ануитетима активирањем трајног налога или плаћањем преносом средстава на рацун ЦВБ

МЕТОД ОБРАЧУНА КАМАТЕ: конфорна метода

Да бисте аплицирали за кредит неопходно је поднети попуњен захтев  (преузети овде)

Када кредитни одбор обради Ваш захтев проследиће Вам елетронским путем на адресу ВПД:

  • План отплате кредита
  • Уговор

Документа, уколико је зајмотражилац сагласан, треба оверити потписом овлашћеног лица и печатом ВПД и проследити елетронским путем на адресу ЦВБ.

У  најбржем року средства ће бити пребачена на Ваш рачун, а примерак Уговора и Одлуку кредитног бироа, ЦВБ це Вам проследити електронским путем на адресу ВПД.

 

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda