Virtuelna poreska uprava

Porezi i dorinosi

 

Obračunati iznosi poreza i doprinosa uplaćuju se na odgovarajuće račune u CVB banci.

Broj uplatnog računa za objedinjenu naplatu poreza i doprinosa je: 840-0000000004848-37
Broj uplatnog računa za naplatu PDV-a je: 840-714112843-10

PPPDV obrazac možete preuzeti ovde

 

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda