O ЦВБ Банци

ЦЕНТРАЛНА ВИРТУЕЛНА БАНКА
Чачак, Господар Јованова 1

Основни задаци ЦВБ су:

  • Подршка у процесу регистрације
  • Отварање привремених и трајних текућих рачуна ВПД
  • Отварање текућих рачуна запослених
  • Реализација налога за исплату и уплату
  • Девизно пословање (отварање девизних рачуна, куповина и продаја девиза и извршавање налога за плаћање)
  • Прикупљање, обрада и одобравање кредитних аранжмана као и праћење наплате потраживања по одобреним кредитима
  • Подршка у огранизацији сајмова ВП у земљи као и послови платног промета на сајмовима у земљи
  • Одржавање банкарског софтвера и други текући послови

Плаћања измедју ВПД обављају се коришћењем софтвера који омогућава онлине извршење трансакција измедју ВПД. Упутство за употребу банкарског софтвера можете преузети ovde.

Координатори ЦВБ су Драгана Јаковљевић, Ана Спасојевић, Данијела Николић и Сања Николић.

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda