Deblokada računa

Preduzeća koja imaju otvoren račun kod CVB u obavezi su da na početku svake školske godine popune formular za deblokadu (preuzmite ovde) i dostave na mejl CVB (cvb.ebank@gmail.com).
Na taj način formiraće se baza podataka o VP za svaku školsku godinu.

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda