Деблокада рачуна

Виртуелна предузећа која имају отворен рачун код ЦВБ у обавези су да на почетку сваке школске године попуне формулар за деблокаду  (преузмите овде) и доставе на имејл ЦВБ (cvb.ebank@gmail.com).

На тај начин формираће се нова база податка о ВП за сваку школску годину.

 

KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda