Текући рачуни запослених

ПОСТУПАК ЗА ОТВАРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАЧУНА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ВИРТУЕЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА:

Уколико желите да отворите текући рачун за сваког запосленог:

  1. Централној виртуелној банци послати списак запослених (ученика) у следећем формату:

Име;презиме

НПР:     Djordje;Zivadinovic

Напомена: Списак куцати у латиници без коришћења слова чћжђш

Поред списка ученика обавезно послати и податке о ВП (назив ВП, адресу и седиште, број текућег рачуна и име и презиме одговорног професора)

  1. ЦВБ за сваког запосленог отвара посебан текући рачун и доставља предузећу приступне податке за  све запослене (ученике)

Уколико желите да отворите заједнички текући рачун за све запослене:

  1. Централној виртуелној банци послати захтев за отварање заједничког текућег рачуна (захтев треба да садржи: назив ВП, адресу и седиште, број текућег рачуна и име и презиме одговорног професора)
  2. ЦВБ доставља предузећу приступне податке за заједнички текући рачун
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda