Готовински платни промет

Готовински платни промет преко ЦВБ обавља се на следећи начин:

  1. ВП доставља на мејл ЦВБ попуњен налог за уплату или  исплату (налоге можете преузети у делу документација). Приликом попуњавања налога обавезно навести пин код предузећа
  2. ЦВБ реализује налог и враћа предузећу оверен налог за уплату или исплату
KulturKontakt
k-education


Virtuelna privreda